ZAPRASZAMY:
ARCHITEKTURA TO KSZTAŁTOWANIE RZECZYWISTOŚCI W KONKRETNYM CZASIE I PRZESTRZENI.

APO ARCHITEKCI to Autorska Pracownia Architektoniczna założona przez architektów Agnieszkę Osińską i Pawła Osińskiego, z niewielkimi zmianami funkcjonująca w Warszawie od 1993r. specjalizująca się w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej różnego przeznaczenia oraz domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Ważnym elementem naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego projektu, co pozwala nam ze swobodą poruszać się nie  tylko przy tworzeniu nowych dużych obiektów, ale także z równą swobodą wykonywać projekty przebudów, rozbudów i wnętrz zarówno mieszkalnych jak i publicznych oraz małej architektury i iluminacji, tak ważnych przy ekspozycji każdego obiektu.

HISTORIA FIRMY:
PRACA TO NAJWAŻNIEJSZY I PODSTAWOWY WARUNEK LUDZKIEGO ISTNIENIA.

Od momentu założenia w 1993r. Pracownia realizuje zamówienia na najwyższym poziomie, zapewniając w pełni profesjonalne podejście do tematu oraz solidnie, terminowe wykonanie projektów, korzystając z wiedzy i doświadczenia założycieli. W tym okresie powstało w niej wiele projektów i realizacji od małych obiektów użyteczności publicznej przez indywidualne domy jednorodzinne po wielkie obiekty dydaktyczne dla szkół wyższych (we współpracy z innymi pracowniami).

ZESPÓŁ:
LUDZIE PRODUKUJĄ DOBRA MATERIALNE NIE W POJEDYNKĘ, NIE W IZOLACJI LECZ WSPÓLNIE WCHODZĄC W OKREŚLONE ZWIĄZKI DLA WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI I WYMIANY JEJ PRODUKTÓW.

Kierujący pracownią i jej założyciele

Arch. Agnieszka Osińska - 1990 dyplom na Wydziale Architektury PW, 1996 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, 1998-2002 praca bezpośrednio na wykonywanych obiektach budownictwa mieszkaniowego w charakterze jednostki nadzoru inwestorskiego na budowie i w stałym kontakcie z właścicielami poszczególnych lokali.

Arch. Paweł Osiński - 1991 dyplom na Wydziale Architektury PW, 1997 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, 1997 z przerwami 2002 bezpośrednia współpraca przy projektowaniu obiektów dla szkół wyższych , 2002 Nagroda II stopnia Ministra Infrastruktury,
spełniający poza powyższymi wszystkie wymogi określone w prawie budowlanym, od początku działalności realizują liczne i różnorodne projekty. Pracownia APO ARCHITEKCI tworzy swoje projekty przy stałym udziale projektantów branżowych, rzeczoznawców i sprawdzonych firm wykonawczych, którzy znając nasz profesjonalizm do wspólnego dzieła dokładają swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.